Despre Noi

Scurta descriere

Theological Teaching-Service o asociaţie misionară interdenominală mică dar foarte eficientă şi primeşte spijin din partea mai multor biserici diferite. Noi subliniem substanţa adevărului biblic şi susţinem ideea alianţei.

Theological Teaching-Service – numele este acelaşi cu programul. Noi mergem la oameni acolo unde trăiesc ei. Noi pregătim oamenii folosindu-ne de Cuvântul lui Dumnezeu. Noi nu predăm un anumit fel de interpretare a Bibliei, ci Biblia însăşi, ceea ce înseamnă că Biblia este singurul criteriu după care ne adaptăm tot ceea ce predăm.

 • Nu este intenţia noastră să producem schimbări, lăsăm acest lucru în seama lui Dumnezeu şi a Cuvântului Său.
 • Prin urmare noi respectăm tradiţiile bisericilor – doctrina bliblică produce schimbări.
 • Răspunsurile la întrebările din ziua de astăzi se vor găsi printr-un studiu intensiv al fundamentului Bibliei.

Theological Teaching - Service (Şcoala teologică) slujeşte de aproximativ 20 de ani în Europa de Est şi Sud-Est. Respectul nostru faţă de culturile străine şi abilitatea de a ne adapta uşor au căpătat crezare. Acest lucru se poate vedea în multele invitaţii şi recomandări.

Theological Teaching-Service (Şcoala teologică) nu aduce cadouri ci ea aduce Cuvântul lui Dumnezeu. Predam Biblia pastorilor bisericilor şi laicilor şi pregăteşte lideri spirituali. Ne folosim de tot felul de mijloace moderne însă schiţele noastre nu sunt oferite asculătorilor. Suntem convinşi că prin ascultare, urmărire şi scrierea propriilor notiţe putem obţine cea mai eficientă educaţie teologică.

Theological Teaching-Service (Şcoala teologică) are o administraţie transparentă. În apropierea evenimentelor se trimit rapoarte. Şcoala teologică este filiala germană a organizaţiei World Reach. Este o misiune creştină care se încrede în Dumnezeu că El va asigura resursele financiare necesare lucrării de slujire. Deoarece fiecare membru al echipei este responsabil pentru asigurarea propriului ajutor financiar, fiecare persoană care dăruieşte ştie exact pe cine sau ce ajută.

Mai multe informatii...

Scopul strategic al Theologische Schulungs-Service (World Reach Europe) este de a-i învăţa pe creştini în mediul lor lingvistic, cultural şi social în asociere cu bisericile locale cum pot să

 1. crească în credinţă
 2. vorbească cu alţii şi să îi câştige la Isus
 3. devină capabili să-şi îndeplinească sarcinile diverse în Biserică
 4. pregătească şi să ucenicizeze pe alţii.

Scopul este de a pregăti credincioşii astfel ca ei să poată continua în mod independent slujirea.

 


Theologischer Schulungs-Service e.V. este o lucrare a „credinţei”, care se încrede în Dumnezeu că va asigura resursele financiare necesare slujirii. Toţi membrii echipei sunt responsabili pentru strângerea propriului sprijin financiar pentru a-şi susţine lucrarea publică şi viaţa personală. Sprijinul financiar necesar este definit de către Comisie. Sprijinul financiar pentru un membru al echipei poate proveni din mai multe surse în funcţie de cunoştinţele fiecăruia.

Toţi banii dăruiţi sunt folosiţi doar în acest scop cu excepţia unei taxe de administrare la toate contribuţiile financiare. (12% în Statele Unite ale Americii, 5% în Europa). Taxa de administrare ajută la acoperirea costurilor pentru promovarea lucrării Misiunii.

 Doneaza aici!

Declaraţia doctrinară

Noi credem:

 • Biblia, alcătuită din 66 de cărţi ale Vechiului şi Noului Testament, este Cuvântul lui Dumnezeu perfect şi complet, autoritatea finală în toate problemele de credinţă şi practică. (2 Tim. 3: 16-17; 2 Pet. 1:20-21; Iuda 3).
 • Într-un Dumnezeu, care este veşnic, o trinitate: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt. (Deut. 6:4 / Mt. - 28:19 / Luca 3:21-22).
 • Isus Cristos este singurul Fiu al lui Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, născut din fecioara Maria, şi El a fost cu adevărat Dumnezeu şi om. ( Luca 1:30-35 / Ioan 1:18 / 3:16 / Filip. 2:5-11).
 • omul a fost creat după chipui lui Dumnezeu, că a păcătuit şi prin păcatul lui el a adus nu doar moartea trupului ci şi moartea sufletului, prin care oamenii sunt despărţiţi de Dumnezeu. Natura omului este păcătoasă şi el este păcătos prin gândurile lui, cuvintele şi faptele lui. (Gen. 1:26-27 / 2:16-17 / 3:6-19 / Rom. 3:10-23 / 7:18 / 11:32 / Gal. 3:22).
 • Domnul Isus Cristos a murit ca jertfă înlocuitoare şi completă pentru păcatele întregii lumi şi că doar cei care cred în El sunt mântuiţi, şi aceasta în baza sângelui Său vărsat. (Rom. 3:24-28; 5:8-10; 1 Tim. 2:5-6; 1 Ioan 2:1-2).
 • Domnul Isus Cristos a înviat din morţi în acelaşi trup în care a fost răstignit; că s-a înălţat la cer în trupul Lui înviat şi glorificat, şi acum este preamărit la dreapta Tatălui în calitate de Cap al Bisericii. (Ioan 20:1-19; Fapte 1:9-11; Efes. 1:20-23; Evrei 1:3).
 • Că atât credinciosul cât şi cel necredincios vor învia în trup: cel mântuit va avea parte de o fericire veşnică; cel pierdut va avea parte de pedeapsa veşnică. (1 Cor. 15:1-50; 1 Tes. 4:13-18; Apocalipsa 20:11-15; 21:22).
 • Că doar în baza credinţei personale în Domnul Isus Cristos, omul este născut din nou din Duhul Sfânt; că în momentul învierii spirituale toţi credincioşii din acest veac sunt umpluţi cu Duhul Sfânt, botezaţi de Duhul Sfânt în Trupul lui Cristos şi pecetluiţi de către Duhul Sfânt până în ziua izbăvirii. (Rom. 3:24-28; 8:9-11;1 Cor. 12:13; Efes. 4:30).
 • sfinţirea, care este separare pentru Dumnezeu, are trei înţelesuri: din punct de vedere al poziţiei, credinciosul a fost sfinţit în momentul convertirii lui prin unirea cu Cristos; din punct de vedere progresiv, el este continuu sfinţit prin Cuvânt prin umblarea cu Duhul Sfânt, învingând astfel orice pofte ale cărnii şi aducând roade ale Duhului Sfânt; iar în ultimul rând, omul va fi modelat complet după chipul lui Cristos când îşi va vedea Mântuitorul faţă în faţă. (Ioan 17:17; Efes. 5:26; Col. 3:1-4; Evrei 10:14; 1 Ioan 3:1-3).
 • Domnul Isus Cristos va veni după Biserica Sa, care este Trupul Lui, la sfârşitul vremurilor. Apoi El se va întoarce pe pământ în mod persona, vizibil şi în trup. (Ioan 14:3; Fapte 1:10-11; Efes. 1:22-23; Filip. 3:20-21; 1Tes. 4:13-18; Tit 2:11-14, Evrei 9:28). 

Putem adapta fiecare program conform cererii voastre. Dacă sunteţi interesaţi şi de alte subiecte, noi suntem deschişi pregătirii acestor subiecte pentru voi.

Va putem oferi urmatoarele programe:

Cateva carti ale Bibliei

Cartea Judecatorilor Botho Heinz
Iov Botho Heinz
Profetii mari si mici Botho Heinz
Galateni Botho Heinz
Coloseni Botho Heinz
I Petru Botho Heinz
Apocalipsa Botho Heinz

Teologie Sistematica

 • Studiul asupra Vechiului Testament & Noului Testament
 • Mediul din Vechiul Testament & Noul Testament
 • Cristologie
 • Înviere
 • Pneumatologie 

Subiecte practice

 • Culte
 • Apologetica
 • Principii biblice pentru familii
 • Metode de studiu biblic

Modul în care informațiile din aceste programe școlare vor fi transmise depinde de intervalul de timp și de studenti. Dorim să ne adaptam la nevoile dvs. sau să ni se sugereze sa pregatim un subiect nou.